Accrued expense là gì? Ý nghĩa của việc sử dụng và phương pháp kế toán phát sinh

Accrued expense là thuật ngữ trong ngành kế toán, dùng để chỉ những khoản chi phí chưa được chi trả và được ghi nhận trên sổ sách. Trong bài viết sẽ làm rõ Accrued expense là gì. Các bạn hãy xem qua nhé!

Accrued expense là gì?

Accrued expense có nghĩa là chi phí dồn tích, một thuật ngữ khác có nghĩa tương tự là Accrued Liabilities. Đây là khoản chi phí trong kỳ kế toán được ghi nhận trong sổ sách trước khi công ty thanh toán khoản chi phí này.

Chi phí dồn tích là một tài sản nợ, thường là nợ ngắn hạn và định kỳ được ghi trong bảng cân đối kế toán. Trong đó, thường là tiền lương, lãi vay từ các khế ước nhận nợ hoặc thuế phải trả. Mặc dù khoản chi phí được thanh toán trong tương lai nhưng vẫn được ghi trên bảng kế toán. Công ty có thể ước lượng chính xác các khoản phí này cho đến khi chúng được chi trả.

Ví dụ, chi phí dồn tích thông dụng nhất là tiền lương. Mặc dù, doanh nghiệp dùng sức lao động của nhân viên trong từng phút, từng giờ trong toàn bộ quá trình làm việc. Tuy nhiên, đến kỳ trả lương thì nhân viên mới được phát lương theo quy định.

Trong kỳ kế toán, nhân viên đã tạo ra doanh thu trong kỳ. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chi trả lương cho nhân viên. Tuy nhiên, không phải lúc nào ngày phát lương cũng rơi vào cuối kỳ lập báo cáo. Cho nên, chi phí chưa được thanh toán sẽ ghi vào công nợ mà doanh nghiệp phải trả trong bảng cân đối.

Hiểu rõ hơn về chi phí dồn tích và chi phí trả trước

Một ví dụ khác của chi phí dồn tích là khi công ty mua hàng từ người bán nhưng chưa được thanh toán hóa đơn. Những dạng khác được dùng phổ biến như trả lãi cho các khoản nợ, phí bảo hiểm của các hàng hóa và dịch vụ…

Tất cả những trường hợp kể trên đều được phát sinh nhưng chưa có bất kỳ một thanh toán nào diễn ra. Kể cả lương thưởng của nhân viên như đã nêu trên cũng thường được hạch toán vào kỳ kế toán phát sinh, nhưng việc thanh toán thật sự thường diễn ra sau đó.

Nhiều người nhầm lẫn giữa chi phí dồn tích và chi phí trả trước. Hai khái niệm này là hoàn toàn trái ngược nhau như sau:

– Chi phí dồn tích được thể hiện ở phần nợ, còn chi phí trả trước được ghi nhận bên phần tài sản trong bảng cân đối kế toán.

– Chi phí trả trước là việc thanh toán tiền trước khi mua hàng, hàng hóa và dịch vụ sẽ được giao và sử dụng sau đó. Trong khi đó, chi phí dồn tích được thanh toán sau kỳ phát sinh.

Phương pháp kế toán phát sinh chi phí dồn tích

Theo phương pháp kế toán phát sinh, chi phí sẽ được ghi nhận ngay khi chúng phát sinh bất kể có được thanh toán hay không. Ngoại trừ những trường hợp có chi phí phát sinh quá lớn thì thường các công ty sẽ không ghi nhận chi phí dồn tích. Bởi phương pháp kế toán phát sinh yêu cầu nhiều công việc khác nhau khi ghi nhận sổ sách.

Vì cần phải ghi nhận nhiều trong sổ sách nên phương pháp kế toán phát sinh đòi hỏi phải có lực lượng nhân sự lớn để hỗ trợ. Dù vậy, đây lại là một phương pháp có thể ước lượng chính xác các sự kiện và giao dịch của doanh nghiệp trong kỳ.

Thông qua đó, chúng ta sẽ cụ thể đến từng chi tiết giúp người xem hiểu rõ về báo cáo tài chính, đánh giá tình hình tài chính hiện tại và đưa ra những dự báo tương lai cho công ty.

Phương pháp kế toán phát sinh có sự khác biệt với phương pháp kế toán tiền mặt. Theo đó, phương pháp kế toán tiền mặt sẽ ghi nhận những giao dịch và sự kiện đã được thanh toán tiền mặt. Từ đó, có thể dẫn đến việc ghi lợi nhuận quá cao hoặc quá thấp.

Bất kể doanh nghiệp nào cũng áp dụng Accrued expense để quản lý vấn đề tài chính. Hiểu rõ Accrued expense là gì sẽ giúp chúng ta biết cách áp dụng phương pháp kế toán, đưa ra những đánh giá về các khoản chi phí cần phải trả mà doanh nghiệp cần thực hiện.